Adwokat Karolina Jurendt od kilku lat obsługuje jednostki budżetowe, w tym jednostki samorządu terytorialnego rozwiązując różnorodne problemy prawne pojawiające się w ramach ich działań. W obecnych realiach jednostki samorządu terytorialnego w równym stopniu jak przedsiębiorcy, zobligowane są do przestrzegania i respektowania wielopłaszczyznowych regulacji prawnych w problematyce pomocy publicznej czy zarządzania finansami publicznymi.

W zasięgu naszych działań wskazujemy następujący zakres pomocy prawnej jednostek samorządu terytorialnego:

  • obsługa prawna w pełnym zakresie jednostek samorządu terytorialnego

– interpretacja oraz opracowanie aktów prawa miejscowego, w tym formułowanie projektów uchwał, zarządzeń, statutów jak i regulaminów wewnętrznych,

– opiniowanie i ekspertyzy prawne,

– audyt decyzji administracyjnych pod kątem zgodności z przepisami prawa,

  • pomoc prawna w analizie aktualnych aktów prawnych w odniesieniu do zmian prawa w zakresie działań samorządu,
  • pomoc prawna w zakresie rozwiązań bieżących komplikacji prawnych jednostek samorządu terytorialnego, jak również innych jednostek budżetowych, na obszarze prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy,
  • pomoc w opracowaniu oraz analizie umów,
  • pomoc prawna w zakresie reprezentowania w sporach sądowych oraz administracyjnych,
  • udział w posiedzeniach organów tych jednostek.

 

Wyżej określone usługi będą przez Zleceniobiorcę wykonywane w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, jak również obowiązki wynikające z uchwał i innych rozstrzygnięć organów adwokatury.