Adwokat / Prawnik Karolina Jurendt – Puławy, Radom, Zwoleń

Publikacje

Publikacja 2

Publikacja 2

Czy pracodawca jest właścicielem dyplomu, który otrzymał pracownik po odbytym szkoleniu? Konsekwencją odbycia przez pracownika szkolenia jest wydanie dyplomu. Dyplom wydawany jest imiennie i świadczy o tym, iż pracownik odbył dane szkolenie i nabył określone uprawnienia. W kwestii dotyczącej wydawania dyplomów i nabywania ich własności, nie istnieje szczegółowa regulacja prawna, zatem skoro dyplom jest wydawany...
Publikacja 1

Publikacja 1

 Czy istnieje możliwość zaliczenia do stażu pracy pracownikowi, okresów pracy przykładowo od dnia 11 lutego 1986 r. do dnia 31 sierpnia 1991 r. , za okres pracy wykonywanej po ukończeniu 16 roku życia, w indywidualnym gospodarstwie rolnym, jako domownika, pozostającego w zbiegu normatywnym z art. 47 Karty Nauczyciela w sytuacji braku uiszczania przez pracownika składek...
Kancelaria Adwokacka - Adwokat / Prawnik Karolina Jurendt - Puławy - Radom - Zwoleń