Prowadzimy prelekcje oraz praktyczne wykłady z zakresu prawa cywilnego dla kadry zarządzającej sektora prywatnego i publicznego ale również wykłady zamknięte dla firm uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności.

Przygotowujemy program uwzględniając aspekty prawne wynikające z charakterystyki sugerowanej przez zamawiającego.

Główne nurty naszych konferencji:

  • ABC – Prawo autorskie
  • Własność intelektualna (prawa autorskie, znaki towarowe, własność przemysłowa, nieuczciwa konkurencja)
  • Prawo umów z zakresu własności intelektualnej
  • Nieuczciwa konkurencja
  • Ochrona dóbr osobistych
  • Ochrona danych osobowych
  • sponsoring, promocja, loterie i konkursy
  • zamówienia publiczne
  • Reklama i promocja – jak przeprowadzić zgodnie z prawem?
  • Pracownik – twórca : wiedza jaką powinien posiadać pracodawca zawierając umowę