Minimalne stawki wynagrodzenia w postępowaniu cywilnym (procesie) uzależnione są od stopnia zawiłości sprawy i nakładu pracy, którą wykonuje adwokat Puławy, Warszawa i okolice. Każdorazowo wynagrodzenie ustalane jest w odniesieniu do konkretnej sprawy.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia go na raty. Podane ceny są cenami netto – do każdej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak koszty sądowe, opłaty skarbowe czy koszty opinii biegłego.

W sprawach szczególnie skomplikowanych lub w przypadku trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na podstawię płatną z góry w chwili zawarcia umowy , która zostanie adekwatnie zwiększona o tzw. wynagrodzenie success fee (procentowego od sukcesu) .

Oferta dla przedsiębiorców w zakresie komunikatów reklamowych i odczytywania korespondencji mailowej lub sms:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) tj. z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054) wysłuchanie bądź przeczytanie przeze mnie komunikatów reklamowych stanowi odpłatną usługę. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców przekazujących komunikaty reklamowe drogą telefoniczną oraz emailową informuję , że każde wysłuchanie przeze mnie komunikatu reklamowego przez telefon wynosi 300 PNL netto, a przeczytanie komunikatu reklamowego w formie email lub sms wynosi 150 PLN netto. Za wykonaną usługę faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres przedsiębiorcy wskazany w stosownym rejestrze.